Τιμοκατάλογος

 Τιμοκατάλογος  

2 Χ €0,50 = 1 Τόκεν

1 Χ €1,00 = 1 Τόκεν

1 Χ €2,00 = 2 Τόκενς

1 Χ €5,00 = 5 Τόκενς

1 Τοκεν = 2,30' λεπτά χρόνος στο πλύσιμο και 3,30' λεπτά χρόνος στη σκούπα

Προσφορά 

1 Χ 10,00 = 11 Τόκενς

1 Χ 20,00 = 23 Τόκενς

Η Προσφορά είναι μόνο για χαρτονομίσματα των 10 και 20

Πλύσιμο απο €1,00